Live-Chat

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

Tento dokument zakotvuje zásady ochrany údajů („Zásady ochrany údajů“) ve společnosti Wombat IoM Ltd. (registrační číslo 127698C) se zapsaným sídlem společnosti v Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ („my“ včetně odvozených a implicitních tvarů) a vysvětluje, jak získáváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje.

Pojem „Vy“ a jeho odvozené a implicitní tvary se vztahují na Vás, tj. Hráče používajícího Stránku, Herní platformu a Služby.

Pojem „Herní platforma“ se vztahuje na jakoukoli online a/nebo mobilní platformu, kterou poskytujeme, abychom Vám umožnili přístup ke Stránce a Službám.

Pojem „Stránka“ se vztahuje na internetovou stránku www.platincasino.com.

„Služby“ znamenají poskytování našich služeb v oblasti hazardních her a sázek prostřednictvím Stránky a Herní platformy.

Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás důležitá.

Vaše osobní údaje ukládáme v souladu se zákonem o ochraně údajů ostrova Man z roku 2002 („Zákon o ochraně údajů“).

ROZSAH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY ÚDAJŮ

Používáním této Stránky souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany údajů a s používáním a poskytováním svých osobních údajů způsobem zde uvedeným.

Tyto Zásady ochrany údajů pravidelně přepracováváme a vyhrazujeme si právo je kdykoli změnit a aktualizovat. Jakékoli změny v těchto Zásadách ochrany údajů nabývají platnosti bezprostředně po zřetelném oznámení na Stránce. Dalším používáním Stránky po tomto oznámení dáváte najevo souhlas s těmito změnami. Doporučujeme, abyste Zásady ochrany soukromí pravidelně sledovali a abyste si pro své potřeby pořídili jejich kopii.

POŘIZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že používáte Stránku, shromažďujeme osobní údaje a informace o Vámi prováděných transakcích včetně podrobností o Vámi používaných platebních kartách. Podrobnosti o platebních kartách ukládáme v kompletně šifrovaném formátu a nemáme k nim přístup.

Budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, pokud si u nás chcete vytvořit Účet nebo hodláte Stránku nebo Služby jinak používat.

Pokud používáte Stránku a/nebo Služby, naše servery zaznamenávají Vaši aktivitu. Shromažďovány jsou jisté administrativní informace a informace o návštěvnosti včetně IP adresy, datu a času přístupu, navštívených internetových stránkách, použitém jazyce, zpráv o poruše softwaru a typu prohlížeče. Tyto podrobnosti jsou důležité pro poskytování a kvalitu Stránky a Služeb. Můžeme shromažďovat údaje o Vás od třetích stran včetně finančních institucí, agentur prověřujících totožnost, poskytovatelů úvěrů a agentur poskytujících informace o bonitě, a to za účelem vedení Vašeho Účtu u nás, kontroly identity a prověření bonity a jiných finanční záležitostí. Jste srozuměni se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely.

Vaše osobní údaje budou používány námi a třetími stranami našim jménem:

 1. k otevření, vedení a správě Vašeho Účtu včetně potírání praní špinavých peněz a financování terorismu a včetně prověření totožnosti
 2. k přijímání, vypořádání a vyplácení sázek
 3. pro statistické nebo výzkumné účely
 4. pro účely průzkumu trhu a analýzy dat
 5. k analýze Vaší bonity, připadá-li to v úvahu
 6. ke zlepšení kvality, služeb a požitku ze hry pro naše Hráče a
 7. ke splnění licenčních a regulačních požadavků, jimž podléháme.

My i ostatní členové naší skupiny Vás můžeme kontaktovat a nabízet Vám jiné zboží a služby, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Pokud si nepřejete dostávat takové marketingové materiály, obraťte se písemně na adresu support[at]platincasino.com s poznámkou „k rukám ředitele pro ochranu údajů“. Vaše telefonáty s námi mohou být nahrávány pro potřeby školení či zabezpečení.

SPRÁVNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste povinni informovat nás o jakýchkoli změnách svých osobních údajů zasláním e-mailu na adresu support[at]platincasino.com.

Pokud se domníváte, že některé z Vašich osobních údajů nejsou správné, můžete si na adrese support[at]platincasino.com vyžádat jejich opravu či změny. V takovém případě Vás můžeme vyzvat k poskytnutí informací potřebných k ověření Vaší totožnosti.

Chcete-li kopii osobních údajů, které o Vás ukládáme, nebo máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany údajů nebo k našim postupům při zpracování dat, obraťte se na nás na adresu support[at]platincasino.com.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme oprávněni poskytnout Vaše osobní údaje:

 1. pokud nám tuto povinnost ukládá zákon. Může to zahrnovat předání Vašich osobních údajů třetím stranám za účelem zjištění Vaší totožnosti, boje proti praní špinavých peněz a zabránění financování terorismu. Můžeme si rovněž od třetích stran opatřit údaje od Vás, abychom mohli provést opatření v souvislosti s praním špinavých peněz, k prověření bezpečnosti, stanovení totožnosti a zabránění financování terorismu
 2. pokud se v dobré víře domníváme, že takový krok je zapotřebí:

  1. k dodržení zákonů nebo soudních rozhodnutí
  2. k ochraně našich práv či majetku nebo
  3. k ochraně bezpečnosti uživatelů Stránky či Služeb nebo veřejnosti

 3. jakémukoli regulačnímu či licenčnímu orgánu či úřadu
 4. třetím stranám za účelem vypořádání či provedení platby v souvislosti s libovolnou sázkou
 5. jakékoli společnosti provádějící platby, kterou pověříme prováděním plateb Hráčům a inkasa od nich
 6. třetím stranám, které nám nebo naším jménem nabízejí Služby
 7. jakékoli třetí straně, která koupí nás nebo naši obchodní jednotku
 8. s Vaším souhlasem
 9. za účelem obnovy IT služeb po havárii.

K výše uvedeným účelům rovněž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje jiným subjektům z naší skupiny či třetím stranám. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo ostrov Man a/nebo EHP. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu se Zákonem na ochranu údajů.

Vaše jméno v reklamních materiálech použijeme pouze s Vaším souhlasem.

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy do počítače nebo do počítačového vybavení. Když hráči navštíví určité internetové části našich webových stránek, tak jsou do těchto textových souborů uloženy jejich preference.

Používáme cookies pro sledování způsobu hraní, to znamená, že sledujeme, jak hráči používají naše webové stránky a služby. Navíc můžeme cookies používat pro kontrolu internetového provozu, co se týče našich webových stránek a služeb a také pro jejich optimalizaci, abychom ulechčili hráčům používání a/nebo zvýšili relevanci těchto webových stránek a služeb.

Pokud s tím nesouhlasíš, tak nesmíš tyto stránky nebo služby používat. Používáním webových stránek, platformy her a služeb souhlasíš s nasezením těchto textových souborů (cookies).

Více informací o cookies najdeš pod www.allaboutcookies.org.

BEZPEČNOST

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jsme učinili předepsané opatření, abychom zajistili řádné a bezpečné uložení u nás shromážděných dat.

Nedáváme ale žádnou záruku za bezpečnost informací, včetně osobních údajů, které nám posíláš přes internet. Po obdržení tvých osobních údajů je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chráníme před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem.

PŘENOS DAT NA INTERNETU

Vzhledem ke globální povaze internetu zahrnuje používání internetu pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů nutně i mezinárodní přenos osobních údajů.

Prostřednictvím tvé navigace této webové stránky a tvé elektronické komunikace s námi proto tento fakt vůči nám uznáváš a souhlasíš s tím, že tvé osobní údaje budou zpracovávány tímto způsobem.