Hjelpesenter

Retningslinjer for personvern

Siste oppdatering: 07.07.2023

1. GENERELT

Som behandlingsansvarlig er vi i henhold til pengespillregelverket forpliktet til å behandle personopplysninger fra spillere for å gjøre det mulig for dem å delta i spill og tilby dem tilleggstjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn fra spillere, hvorfor vi gjør det og hvordan vi bruker dem.

Nettstedet www.platincasino.com ("Casino", "Website", "Company", "We", "Us", "Our") eies og drives av Latiform B.V., et selskap registrert og etablert i henhold til lovene på Curaçao, med registreringsnummer 160604 og registrert adresse på Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Latiform B.V. vil være lisensiert og regulert av CEG. Hvis du har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen eller beskyttelsen av dine data, kan du gjerne kontakte vårt personvernombud. Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet bekrefter du at du godtar denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne personvernerklæringen og ikke ønsker å gi oss de personopplysningene vi trenger, ber vi deg om ikke å bruke dette nettstedet. Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i disse retningslinjene. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet og/eller dets tjenester, innebærer det at du samtykker til personvernerklæringen.

2. INFORMASJON VI SAMLER INN

Personopplysningene som vi kan be om å få bruke og behandle, omfatter, uten begrensning:

a) All informasjon du oppgir til oss når du fyller ut skjemaene på våre sider for kontoregistrering, samt alle andre opplysninger du sender inn via nettstedet eller e-post (f.eks. for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer);

b) Korrespondanse med oss via nettstedet, e-post, nettprat eller andre kommunikasjonsmidler;

c) all transaksjonshistorikk for spillerkontoen, enten dette skjer via nettstedet/nettstedene eller via andre kommunikasjonsmidler;

d) Innlogginger på nettsteder og detaljer om disse, inkludert trafikkdata, GeoIP-posisjonsdata, nettleser-/enhetsdata, weblogger, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon som er registrert i systemet vårt;

e) Dokumenter og bevis som vi med rimelighet kan be om for å verifisere kontoen din, for å behandle innskudd eller uttak og for å utføre kontroller mot svindel (på eget initiativ eller i henhold til gjeldende lovgivning). Slike bevis kan omfatte skanning av pass, betalingsslipper, kontoutskrifter osv.

f) Deltakelse i spørreundersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan gjennomføre fra tid til annen.

3. HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

Vi behandler personopplysningene vi samler inn fra deg for å kunne levere tjenestene våre. Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

a) Behandling av dine innsatser og transaksjoner. Dette inkluderer din bruk av kredittkort og nettbaserte betalingssystemer;

b) å tilby deg spill og andre tilleggstjenester som du søker på nettstedet vårt;

c) yte kundestøtte, for eksempel hjelp til å sette opp og administrere kontoen din;

d) Identifisere og utføre nødvendige verifiseringskontroller;

e) gi registrerte spillere informasjon om våre kampanjetilbud, eller gi kampanjeinformasjon fra våre utvalgte forretningspartnere, samarbeidspartnere og tilknyttede selskaper (bare hvis spillerne spesifikt har samtykket til å motta slikt markedsføringsmateriell);

f) Overholdelse av juridiske forpliktelser, herunder overholdelse av lover om hvitvasking av penger (AML) og bekjempelse av terrorfinansiering (CFT);

g) Overvåke og undersøke transaksjoner for å forhindre svindel, misbruk av vilkår, hvitvasking av penger og andre ulovlige eller uregelmessige spillaktiviteter;

h) Analyse av kundetrender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke obligatorisk, og du kan alltid velge å ikke delta);

i) Forskning og statistisk analyse av aggregerte data.

4. MARKEDSKOMMUNIKASJON

Med mindre du har valgt å ikke motta reklamemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadresse og telefonnummer, til å sende deg markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan omfatte informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, for eksempel leverandører av kasinospill. Når du bestemmer deg for å slutte å motta slikt markedsførings- og reklamemateriell, kan du velge bort dette i innstillingene for spillerkontoen din eller ved å kontakte vår kundestøtte på [email protected] Vær også oppmerksom på at ved å ta imot en konkurransepremie eller gevinst fra oss, samtykker du i at vi kan bruke navnet og/eller kallenavnet ditt i reklame- og markedsføringsøyemed uten ytterligere kompensasjon, unntatt der dette er forbudt ved lov.

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi skal ikke samle inn personopplysninger om deg uten at du vet om det. Vi kan imidlertid automatisk samle inn visse opplysninger om deg når du har oppgitt slike opplysninger gjennom bruk av våre tjenester og gjennom din samhandling med oss. Vi kan også på lovlig vis motta visse personopplysninger fra nettleverandører og tjenesteleverandører, for eksempel selskaper som forebygger svindel. I tillegg forbeholder vi oss retten til å engasjere tredjepartsleverandører til å yte teknisk støtte for å behandle dine online-transaksjoner og hente inn spillinnhold. Vær oppmerksom på at vi kan få tilgang til all informasjon du oppgir til slike leverandører, tjenesteleverandører og tredjeparts e-handelstjenester. Du kan være trygg på at vi vil bruke og beskytte alle personopplysninger vi får tilgang til, slik det er beskrevet i disse retningslinjene. All informasjon du oppgir, vil bare bli utlevert til tredjeparter utenfor selskapet i samsvar med denne personvernerklæringen, og vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at våre avtaler med tredjeparts tjenesteleverandører alltid beskytter din private informasjon.

6. DATAMOTTAKERE

Vi kan videreformidle informasjon som du har gitt oss til andre enheter i vårt konsern og til våre forretningspartnere. Disse selskapene omfatter våre morselskaper, deres morselskaper og alle datterselskapene til disse respektive selskapene, samt andre selskaper som vi gjør forretninger med og har nødvendige avtaler med. Databehandling av opplysningene dine kan utføres av selskapet eller av en annen enhet i vår gruppe av selskaper, som kan bruke en tredjepart til å oppfylle slike databehandlingsbehov. Ansatte i selskapet, nærmere bestemt databeskyttelsesansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og bedrageribekjempelsesanalytikere, kundestøtteagenter, medlemmer av kundestøtteteamet, VIP-spilleransvarlige samt andre utvalgte ansatte, skal også ha tilgang til personopplysningene dine for å utføre sine oppgaver og gi deg assistanse. Våre ansatte som har tilgang til eller er tilknyttet behandlingen av spillerens personopplysninger, har undertegnet taushetserklæringer om å respektere konfidensialiteten til spillerens opplysninger i henhold til gjeldende spill-, personvern- og personvernlovgivning. For å kunne tilby deg en effektiv tjeneste kan vi og/eller våre tjenesteleverandører måtte overføre personopplysningene dine fra ett land til et annet i EU og EFTA-regionene (European Free Trade Association), og også til noen databehandlere som kan være basert utenfor EØS-området. Når du surfer på nettstedet og kommuniserer elektronisk med oss, godtar du derfor at vi (eller våre leverandører eller underleverandører) behandler opplysningene dine i disse landene. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

7. TLEVERING AV DATA TIL TREDJEPARTER

Vi verken selger eller leier ut personopplysningene dine til tredjeparter. Vi kan utlevere personopplysningene dine hvis det kreves i henhold til lov, forskrift eller annen juridisk stevning eller kjennelse. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til tilsynsmyndigheter eller politimyndigheter hvis vi mener det er nødvendig for å beskytte selskapets, kundenes eller en tredjeparts legitime interesser. Personopplysninger vil bare bli utlevert til tredjeparter i følgende tilfeller:

a) Når vi er lovpålagt å gjøre det;

b) Hvis nettstedet må dele opplysninger med sine betalingsbehandlere for å forenkle betalingstransaksjoner i samsvar med deres personvernregler. (Spesielt behandles de fleste bankkorttransaksjoner av Paysafe, hvis personvernerklæring gjelder for slike transaksjoner);

c) For å overholde våre juridiske og regulatoriske plikter og vårt ansvar overfor relevante lisensierings- og reguleringsmyndigheter, samt alle plikter og alt ansvar vi har i henhold til annen gjeldende lovgivning og overfor andre relevante reguleringsmyndigheter i andre jurisdiksjoner;

d) Når selskapet mener at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte selskapets eller spillerens sikkerhet eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene;

e) Hvis våre leverandører av markedsføringstjenester trenger opplysningene for å utføre sine oppgaver;

f) til enhver annen tredjepart med spillerens forutgående samtykke.

Vi bruker tredjeparts databehandlere til å behandle begrensede personopplysninger på våre vegne. Slike tjenesteleverandører støtter nettstedet, spesielt i forbindelse med hosting og drift av nettstedene, markedsføring, analyse, forbedring av nettstedene og utsendelse av nyhetsbrev via e-post. Vi skal sørge for at overføringen av personopplysningene til mottakeren er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og at databehandleren pålegges de samme forpliktelsene som oss i henhold til den respektive tjenesteavtalen. Nettstedene våre kan også inneholde funksjoner for sosiale medier (f.eks. "del"- eller "liker"-knapper). Slike funksjoner leveres av tredjeparts sosiale medieplattformer som Facebook. Når data samles inn på denne måten, reguleres behandlingen av personvernerklæringen til de respektive sosiale medieplattformene. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan vi også gi ut personopplysninger hvis vi kjøper opp nye virksomheter. Hvis selskapet gjennomgår endringer i sin struktur, for eksempel en fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller et delvis oppkjøp, er det mest sannsynlig at våre kunders personopplysninger vil inngå i salget eller overføringen. Vi vil, som en del av våre retningslinjer, informere spillerne våre via e-post før en slik overføring av personopplysninger finner sted. Vær oppmerksom på at innholdet vårt kan lenke til tredjeparts nettsteder for å gi relevante referanser. Vi er ikke ansvarlige for slikt eksternt innhold, som kan inneholde egne retningslinjer for personvern og databehandling.

8. OPPBEVARING AV DATA

Som det fremgår av våre vilkår og betingelser, kan både du og kasinoet når som helst velge å stenge spillerkontoen din. Etter at kontoen din er stengt, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge loven krever det. Disse opplysningene skal kun brukes dersom kompetente myndigheter krever det i forbindelse med etterforskning av økonomiske og skattemessige forhold, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet. Vi kan også oppbevare anonymiserte utgaver av opplysningene dine for å forbedre innholdet og markedskommunikasjonen vår, uten at det er snakk om automatiserte beslutninger. Vi gjør oppmerksom på at vi, på grunn av regelverket mot hvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU, er forpliktet til å oppbevare personopplysninger om spillere som oppgis under registrering, og alle opplysninger som overføres i løpet av driftsperioden for en spillerkonto i minst fem år etter siste spillertransaksjon eller stenging av kontoen. Forespørsler om sletting før utløpet av denne perioden kan derfor ikke behandles.

9. SIKKERHETEN TIL OPPLYSNINGENE DINE

Vi erkjenner herved at når vi samler inn og behandler personopplysningene dine for å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger. Vi bestreber oss derfor på å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt i samsvar med beste forretningspraksis og gjeldende regelverk. Vi er forpliktet til å tilby sikre tjenester til spillerne, og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle dataene du har sendt til oss, forblir trygge. Spillerkontoer er kun tilgjengelige med spillerens unike ID og passord. Du kan også konfigurere tofaktorautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at ingen andre får tilgang til den.

10. DINE RETTIGHETER

 • Personvernlovgivningen gir deg som registrert visse rettigheter under visse omstendigheter.
 • I henhold til loven har du rett til å:
 • be om innsyn i personopplysningene dine
  det betyr at du har rett til å be om en kostnadsfri kopi av personopplysningene vi har om deg;
 • be om korrigering av personopplysningene dine
  det betyr at hvis personopplysningene vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få dem korrigert. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan kreve at du fremlegger bevis og dokumentasjon (f.eks. legitimasjon eller adressebevis) for å underbygge forespørselen din. Den kan bli avslått på grunn av våre juridiske forpliktelser;
 • Be om sletting av personopplysningene dine
  Dette betyr at du kan be om sletting av personopplysningene dine når vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette å behandle eller oppbevare dem. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er absolutt, noe som betyr at vi ikke kan etterkomme forespørselen din dersom vi er juridisk forpliktet til å lagre opplysningene, eller dersom vi har grunn til å tro at lagring av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss i en rettstvist;
 • protestere mot behandlingen av personopplysningene dine dersom vi baserer oss på våre berettigede interesser (eller en tredjeparts interesser) for å behandle opplysningene dine, og du mener at vår behandling av opplysningene dine på denne måten påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid påvise at vi har et tvingende legitimt grunnlag for å behandle opplysningene dine, noe som kan gå foran dine rettigheter og friheter. Du kan sende inn innsigelser mot behandling av personopplysningene dine på grunnlag av de ovennevnte berettigede selskapsinteressene ved å kontakte vårt personvernombud;
 • Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine
  Du kan be oss om å midlertidig stanse behandlingen av personopplysningene dine i ett av følgende tilfeller:
  (a) hvis du vil at vi skal kontrollere at opplysningene er korrekte,
  (b) hvis vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi sletter dem,
  (c) hvis du vil at vi skal beholde opplysningene dine selv om vi ikke lenger trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller
  (d) hvis du har protestert mot bruken av opplysningene dine, men vi må kontrollere om vi har tvingende berettigede grunner til å bruke dem;
 • Be om overføring av personopplysningene dine (dvs. dataoverførbarhet)
  Dette betyr at du kan be oss om å gi deg visse opplysninger vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten gjelder bare for opplysninger som er innhentet på automatisert vis, og som du i utgangspunktet har gitt oss samtykke til å bruke, eller der vi har brukt opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg;
 • trekke tilbake samtykket ditt når som helst der vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle opplysningene
  Hvis du melder deg ut eller trekker tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som vi har utført frem til det tidspunktet du trekker tilbake samtykket. Når du trekker tilbake samtykket ditt, betyr det at du ikke lenger ønsker at vi skal behandle opplysningene dine på en slik måte. Det betyr at du kanskje ikke lenger samtykker til at vi kan tilby deg visse tjenester (for eksempel markedsføring). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt via innstillingene for kontoprofilen på nettstedet;
 • sende inn en klage til en tilsynsmyndighet;

For å utøve rettighetene dine som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om spesifikk informasjon om deg for å bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at vi er sikre på at personen vi utleverer personopplysningene dine til, virkelig er deg. Vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på alle berettigede forespørsler innen én måned etter at forespørselen er sendt inn. Hvis forespørselen din er spesielt komplisert, eller hvis du har kommet med flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta litt lenger tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om denne forlengelsen.

11. KONTAKT OSS

Du kan alltid kontakte oss angående disse retningslinjene hvis du ønsker å:

a) Bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har samlet inn om deg;

b) Spørre om vår bruk av personopplysningene dine;

c) Forby fremtidig bruk av opplysningene dine til direkte markedsføring;

d) oppdatere eller korrigere opplysninger du har gitt oss (i slike tilfeller skal du fremlegge all dokumentasjon vi med rimelighet kan kreve for å gjennomføre slike endringer). Merk at det er ulovlig å gi oss uriktige opplysninger om deg, og at det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid er oppdatert med korrekte opplysninger om deg.

Vi har utnevnt et personvernombud ("DPO") som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernombudet på [email protected] I tillegg har du i henhold til artikkel 77 i personvernforordningen rett til å sende inn en klage på databehandlingen din til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, ditt arbeidssted eller stedet for en påstått overtredelse.

12. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet, samler systemet vårt automatisk inn informasjon om besøket ditt, for eksempel nettleser, IP-adresse og henvisende nettsted. Denne innsamlingen kan skje i samarbeid med våre plattformleverandører og partnere. Vi kan motta generelle demografiske data eller bruksdata om besøkende på nettstedet vårt fra dem. Vi bruker ikke automatisk innsamlet informasjon til å identifisere deg personlig uten ytterligere samtykke. For å samle inn den aktuelle informasjonen bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller utstyret ditt når du besøker nettsidene våre. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere, mens andre forbedrer opplevelsen din på nettstedet og hjelper oss med å levere en bedre tjeneste. Nedenfor ser du hvilke typer informasjonskapsler vi bruker og formålet med dem. Nødvendige informasjonskapsler: muliggjør navigering og grunnleggende funksjonalitet på nettsidene, f.eks. tilgang til medlemsområder på nettstedet. Funksjonelle informasjonskapsler: gjør det mulig for oss å analysere bruken av nettstedet og valgene dine på nettstedet (f.eks. øktnøkkel, språk eller region), slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby deg en mer personlig opplevelse. Informasjonskapsler for annonsering: gjør det mulig for oss å måle hvor effektiv innholdsmarkedsføringen vår er. Disse informasjonskapslene leveres av våre partnere for å spore besøk på nettstedet og registreringer av nye spillere fra annonsering. Vi deler ikke personopplysningene dine (f.eks. navn eller e-postadresse) med tilknyttede partnere, med unntak av besøksdata som samles inn direkte av slike annonseringskapsler. Opplysningene om besøket ditt på nettstedet kan imidlertid kobles sammen med andre personopplysninger som leverandørene samler inn fra andre kilder. Sistnevnte eksterne databehandling er underlagt personvernerklæringene og retningslinjene til disse tredjepartsleverandørene. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, bruker vi en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som også setter informasjonskapsler på dette nettstedet for å levere tjenestene de leverer til oss. Slike tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, å hjelpe oss med å forbedre opplevelsen din ved å spore aktiviteten din på nettstedet, måle effektiviteten til nettstedet og effektiviteten til markedsføringskampanjene våre. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Hvis du foretrekker det, kan du blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler som allerede er lagret, ved å endre nettleserinnstillingene. Vi anbefaler imidlertid at du ikke blokkerer eller sletter informasjonskapslene, da dette kan begrense din bruk av nettstedet vårt.

13. NETENT SPILL

Når du spiller kasinospill utviklet av NetEnt, gjelder også NetEnts personvernerklæring. Disse retningslinjene finner du på: her.